Size nasıl yardımcı olabiliriz
Size nasıl yardımcı olabiliriz

BREAKTROUGH

Breakthrough etkinliği, mekânlara, katılımcı sayısına ve belirli iş dünyası sorunlarına göre uyarlanabilecek şekilde profesyonel bir içerik biçimiyle sunulmaktadır.

Breakthrough (Atılım/Gelişim) takım içi ortak aklın, kilit atılımlar ile başarıya dönüştüğü ve takım dinamiklerinin etkin olarak keşfedildiği bir grup çalışmasıdır.

ETKİN TAKIM OLUŞTURMA, BREAKTROUGH
ETKİN TAKIM OLUŞTURMA, BREAKTROUGH
ETKİN TAKIM OLUŞTURMA, BREAKTROUGH
ETKİN TAKIM OLUŞTURMA, BREAKTROUGH
ETKİN TAKIM OLUŞTURMA, BREAKTROUGH

Genel Bakış

  • 2-3 Saat
  • Açık/Kapalı Alan
  • Rekabetçi
  • Minimum: 10
  • Maksimum: sınırsız
BREAKTROUGH

Breakthrough (Atılım/Gelişim) takım içi ortak aklın, kilit atılımlar ile başarıya dönüştüğü ve takım dinamiklerinin etkin olarak keşfedildiği bir grup çalışmasıdır.

Breakthrough’da, takımlara iletişimi keşfetmek ve çoğunlukla dikkat etmeden gözümüzden kaçan takım çalışmasının boyutlarını vurgulamak için her biri dikkatlice tasarlanmış bir dizi hızlı ‘sorun çözümü’ görevleri sunulmaktadır.
Tanışma amaçlı buzları eritici bir etkinliğin ardından, tüm grup sıkı bir programı takip edecek olan takımlara ayrılırlar.

Her görevin bitiminde ortaya çıkması arzu edilen sonuçlar anlaşıldığında, katılımcılar ellerindeki kaynakları değerlendirir,gerçekçi hedefler belirlenir bunların nasıl elde edileceğine dair bir ortak karara ulaşırlar. Verilen süreler her görevin tamamlanabilmesi için ‘tamı tamına yeterlidir’, o nedenle takımlar biraz zorlansalar da elde ettikleri başarıyla motivasyonlarını sürdüreceklerdir. 

Takımlara gösterdikleri performansı gözden geçirmeleri ve yapılan çıkarım ve öğrenimleri bir sonraki görevde uygulamaları önerilir.Tüm görevler tamamlandıktan sonra katılımcı grubu son görev için bir araya gelir. Bu istenirse rekabetçi veya herkesin kazanacağı işbirliğine yönelik bir etkinlik olabilir.

Breakthrough, Belbin veya Myers-Briggs gibi takım kimliği çıkarma teknikleri için bir platform oluşturabilir ve derinlemesine
bir gözden geçirme ile başka birçok kilit öğrenimler de çıkarılabilir ancak bizlerin de sık sık gözlemlediğimiz üzere görevlerin sonuçları zaten kendilerini açıklarlar.

Görece kısa süreler içerisinde bireyler kendi insan ilişkileri tarzlarının takımın başarısına nasıl katkı yaptığını gözlerken takımlar da grup çalışmasının temel niteliklerini öğrenme şansını yakalarlar. Breakthrough etkinliği, mekânlara, katılımcı sayısına ve belirli iş dünyası sorunlarına göre uyarlanabilecek şekilde profesyonel bir içerik biçimiyle sunulmaktadır.

Temel Ticari Faydalar

Mükemmeliğin Keşfedilmesi - Risk Yönetimi - Ekip Dinamikleri - Ekiplerin Birleştirilmesi - Eğlence Ve Motivasyon - Yaratıcılığın Teşvik Edilmesi - Kurumsal Sorumluluk

;